02.03.2017 - Оновлено IOTA LISTINGS 2017 (станом на 2 березня) >>>>>>

27.12.2016 - IOTA оновлення станом на 26.12.2016 >>>>>>
- Нові списки островів по номерам та країнам станом на 1.01.2017. >>>>>>

21.04.2016 - Оновлено IOTA LISTINGS 2016 (станом на 20 квітня)

To top

Умови диплому UIA

UKRAINIAN ISLANDS AWARD
Диплом "Острови України"

UIA award
Видається Лiгою радiоаматорiв України (UARL) та Українським фондом DX-експедицiонерiв (UDXPF).
З 1.01.2006 диплом має новий дизайн та оновленi умови.

Диплом має декілька ступенів:
1. Базовий - за QSOs/SWLs з 5-ма рiзними експедицiями (позивними) мiнiмум на 3 острови.
2. "50 островiв" - за QSOs/SWLs с 50-ма рiзними островами.
3. "100 островiв" - за QSOs/SWLs зi 100 рiзними островами.
4. "150 островiв" - за QSOs/SWLs зi 150 рiзними островами.
5. "200 островiв" - за QSOs/SWLs зi 200 рiзними островами.
За кожнi п'ять додаткових островiв видаються відповідні наклейки.

Диплом безкоштовний, оплачується тiльки пересилання диплому заявнику (рекомендованим листом):
- по Українi - 6 грн;
- в iншi країни - 2,5 USD (або еквiвалент).

Для отримання наклейок необхiдно додати SASE (або оплатити вартiсть їх пересилання).

Заявка складається у виглядi витягу з апаратного журналу с обов'язковим вказанням позивного, дати зв'язку i умовного номеру острова (в алфавiтному порядку назв груп островiв i в порядку наростання умовних номерiв).
Заявка, завiрена двома радiоаматорами (GCR-list) або вiдповiдальним за перевiрку (check point), i оплата направляються за адресою:

Георгiй Члiянц,
а/с, 19, Львiв 79000 УКРАЇHА.

Із переліком островів можна ознайомитись в розділі "UIA List"

Примітка. З номерами UIA: AZ-016, AZ-017, BS-010, BS-012, BS-018, BS-019, BS-023, KS-001 зараховуються радіозв'язки, встановлені до 21.03.2014 р.


Детальніше з умовами диплому та ін. можна ознайомитись на сторінці менеджера диплому UY5XE на його сторінці ТУТ.